NASZ SKLEPIK SZKOLNY „Pod gwiazdami” Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 14 maja 2019 21:21

Sklepik szkolny „Pod gwiazdami” funkcjonuje efektywnie od wielu lat. W bieżącym roku szkolnym dyżury pełnią uczennice klas V, VII i klas III gimnazjalnych. Czynności ich polegają na zaplanowaniu i przyjęciu towaru, sprzedaży produktów w ramach zdrowego żywienia - zgodnych z zarządzeniem Ministra Zdrowia , utrzymywaniu porządku i uśmiechu do klienta. Dyżurne są uczciwe, energiczne i sumienne. Współpracują zgodnie w zespole, wymieniają się dyżurami, gdy jest taka potrzeba. Prowadzenie sklepiku to odpowiedzialność a także nauka na przyszłość, zdobywanie kompetencji matematycznych, społecznych, inicjatywność, podnoszenie świadomości przedsiębiorczych. Sprzedawany asortyment cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów i pracowników szkoły.

Dziękujemy naszym przedsiębiorczym uczennicom i zapraszamy wszystkich codziennie na zakupyJ.

Opiekun- B. Kozłowska