Drukuj

alt

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 2 im. M. Kopernika

 

Godziny pracy:

 

Od poniedziałku do piątku w godz.  6.30 - 7.45 i  11.45 - 16.00

 

Wyremontowana, z nowym wposażeniem świetlica to miejsce spokojnej

nauki, relaksu, wypoczynku przed i po skończonych zajęciach lekcyjnych.

 

 Informacje, Galeria, Regulamin, Zadania, Cel Działaności Świetlicy w czytaj więcej...

alt - CELE I REGULAMIN świetlicy szkolnej

alt - ABC WYCHOWANKA ŚWIETLICY

alt - Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy

alt - Powierzanie opiece i odbieranie

alt - REGULAMIN DOWOZU I ODWOZU UCZNIÓW

 GALERIA:

alt

 


ZADANIA I CEL  DZIAŁALNOŚCI  ŚWIETLICY

1. Zapewnienie dzieciom i uczniom dojeżdżającym opieki wychowawczej, czuwanie nad zdrowiem i bezpieczeństwem, przed i po skończonych lekcjach.
2. Organizacja czasu wolnego poprzez: rozwój zainteresowań, gry, zabawy, konkursy, zawody sportowe, imprezy okolicznościowe itp.
3. Stwarzanie odpowiednich warunków do odpoczynku, relaksu, działalności kreatywnej, nawiązywania znajomości i rozwijania umiejętności współpracy w grupie.
4. Pomoc uczniom w rozwiązywaniu problemów szkolnych i osobistych.REGULAMIN

 

 • Uczniowie dojeżdżający obowiązkowo składają "Deklarację rodzica o uczęszczaniu syna/córki do świetlicy w roku szkolnym 2019/2020 do dnia 11 września danego roku szkolnego /wzór deklaracji w załącznikach/
 • Uczniowie mają obowiązek zgłosić się do świetlicy  przed zajęciami i po skończonych lekcjach.
 • Uczniowie, którzy chcą się zwolnić z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę od rodziców /prawnych opiekunów/.
 • Świetlicy nie należy opuszczać bez pozwolenia wychowawcy.
 • Przy odrabianiu lekcji uczniowie mogą korzystać z pomocy nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 • Uczniowie mają prawo korzystać z zajęć organizowanych na terenie szkoły /sala gimnastyczna, aula, siłownia, pracownia informatyczna, biblioteka/.
 • Uczniowie wychodzą do autobusu na 5 minut przed planowanym odjazdem i oczekują na autobus w budynku szkoły pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia. Odjazd następuje z placu szkoły.
 • Uczniowie mają obowiązek dbać o  porządek przed świetlicą i w świetlicy

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA w roku szkolnym 2016/2017

 •  Inauguracja nowego roku szkolnego >>>
 •  Ognisko integracyjne uczniów klas pierwszych   >>>
 •  Otrzęsiny uczniów klas pierwszych   >>>
 •  Udział w akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej   >>>
 •  Udział w spotkaniu "Nowoczesne Metody Poszukiwania Pracy"   >>>

 

Historia - rok szkony  2015/2016

 • Inauguracja nowego roku szkolnego   >>>
 • Dzień Edukacji Narodowej   >>>
 • Otrzęsiny klas pierwszych   >>>
 • Program artystyczny Dla Ciebie Polsko...   >>>
 • Próbna diagnoza przed Egzaminem Gimnazjalnym >>>
 • Spektakl "Tajemnice Iluzjii" >>>
 • Klasowe Wiglilie   >>>
 • Szkolne Jasełka >>>
 • Gala osiągnięć uczniowskich   >>>
 • IX Turniej Wiedzy o Mikołaju Koperniku   >>>
 • Konkurs na hasło kibica   >>>
 • Spotkanie z Andrzejem Kamińskim   >>>
 • Udział w VII Memoriale im. Wł. Żurowskiego   >>>
 • Udział w obchodach Święta Szkoły >>>
 • Otwarcie Izby Pamięci im. Wł.Żurowskiego   >>>
 • Połowinki klas II   >>>
 • Dzień Otwarty Szkoły   >>>
 • Egzamin Gimnazjalny  >>>
 • World Challenge Day >>>
 • Zielona oaza  >>>
 • Zakończenie roku szkolnego  >>>

 

 

Historia - rok szkony  2014/2015

 • Inauguracja Nowego Roku Szkolnego >>>
 • Otrzęsiny klas I >>>
 • Udział w akademii z okazji Dnia Niepodległości   >>>
 • Udział uczniów w próbnej diagnozie przed Egzaminem Gimnazjalnym   >>>
 • Udział uczniów w warsztatach "Zagrożenia wychowawcze Cyberprzestrzeni"   >>>
 • Radość wzajemnego obdarowywania się >>>
 • Bożonarodzeniowe Jasełka   >>>
 • Udział w Święcie Szkoły   >>>
 • Jan Paweł II największy Polak naszych czasów  >>>
 • Połowinki klas II  >>>
 • Egzamin Gimnazjalny 2015  >>>
 • Program Comenius  >>>
 • Odkrywanie tajemnic Zakonu Krzyżackiego  >>>

Historia - rok szkony  2013/2014

 • Uroczyste rozpoczęcie nowgo roku szkolnego  >>>
 • Otrzęsiny klas I   >>>
 • Wycieczka do Olsztyna >>>
 • Święto Nipodległości >>>
 • Andrzejki >>>
 • Jasełka >>>
 • Wigilie klasowe >>>
 • Święto Szkoły 19.02.2014 r. >>>
 • Dzień Otwarty Szkoły   >>>
 • Egzamin Gimnazjalny  >>>
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014 >>>

Historia - rok szkolny 2012/2013,  2011/2012

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013  >>>
 • Dzień Edukacji Narodowej >>>
 • Otrzęsiny klas I    >>>
 • Wycieczka do planetarium    >>>
 • Udział w akademii Święta Niepodległości   >>>
 • Jasełka >>>
 • Udział w obchodach Święta Szkoły pt. "Pasja  łączy pokolenia" >>>
 • Egzamin Gimnazjalny 2013 klas III   >>>
 • Uroczyste zkończenie roku szkolnego 2012/2013  >>>
   • Inauguracja nowego roku szkolnego 2011/2012    kliknij >>>
   • Głosuj na Mazury - udział w światowym szkolnym dniu głosowania na polskiego kandydata w konkursie New 7 Wonders     >>>
   • Wybory Samorządu Świetlicy
   • Wycieczka do Osrodka atomistyki w Świerku     >>>
   • Dzień Edukacji Narodowej     >>>
   • Otrzęsiny klas I     >>>
   • Udział w akademii pt. "Polacy wobec wolności" z okazji Dnia Niepodległości     >>>
   • Zabawy i wróżby andrzejkowe - udział w szkolnej dyskotece     >>>
   • Udział w III Mikołajkowym Turnieju Szachowym Juniorów     >>>
   • Dzień Bożonarodzeniowych Życzeń   >>>
   • Połowinki klas drugich    >>>
   • Udział w Drużynowych Mistrzostw Szkół Gimny Olecko w Szachach  >>>
   • Udział w Święcie Szkoły >>>
   • Udział w akademii Jan Paweł II Człowiek Modlitwy >>>

   • Udział w akademii 221 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja >>>

   • Uroczyste zakończnie roku szkolnego 2011/2012    >>>